Všeobecné obchodní podmínky

 1. Oblast působnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny obchodní vztahy mezi společností Nikol Hrazdirová HolidayCat.cz, Jeřabinová 864, Rokycany 337 01, IČ 03512703 (dále jen „HolidayCat“) a jejími zákazníky prostřednictvím internetového obchodu eshop.holidaycat.cz 

1.2 HolidayCat dodává zboží pouze koncovým spotřebitelům. Tyto obchodní podmínky se vztahují na osobu, která hodlá zakoupit zboží od prodávajícího a je spotřebitelem, to znamená, že při objednávání zboží nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Zákazník“).

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy, objednání zboží, uzavření smlouvy, množstevní omezení

2.1. Sdělení před uzavřením smlouvy

 • 1.1. HolidayCat si neúčtuje žádné poplatky za užívání dálkových komunikačních systémů, Zákazníkovi však mohou vzniknout obvyklé náklady spojené s užíváním těchto služeb vůči třetím osobám (např. mobilní operátor, poskytovatel internetového připojení).
 • 1.2. S výjimkou způsobu platby na dobírku (a to pouze v České republice) (odst. 9.4) požaduje HolidayCat úhradu prodejní ceny (zálohu v plné výši), resp. platbu převodem částky odpovídající kupní ceně (odst. 9.3) před vyexpedování zboží Zákazníkovi.
 • 1.3. HolidayCat neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou.
 • 1.4. Ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných společností HolidayCat uvedeny včetně DPH, včetně všech poplatků stanovených zákonem, celkové náklady za dodání zboží či služeb se mohou lišit podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy, jakožto i podle způsobu platby a hodnoty objednaného zboží.
 • 1.5. Kupní smlouva bude uložena u společnosti HolidayCat, přičemž uživatel k ní nemá přístup, shrnutí objednávky je součástí automatického potvrzení zaslaného Zákazníkovi e-mailem.

2.2 Objednání zboží

 • 2.1. HolidayCat nabízí svým Zákazníkům široký sortiment produktů pro domácí mazlíčky. Kliknutím na výrobek nebo jeho popis se Zákazníkovi zobrazí detailní informace o výrobku, např. detaily týkající se výbavy, velikosti či příchuti výrobku. Zadáním požadovaného množství a kliknutím na symbol nákupního košíku se výrobek umístí do virtuálního nákupního koše.
 • 2.2. Kliknutím na symbol „nákupního košíku“ v pravém horním rohu internetového obchodu se Zákazníkovi zobrazí přehled vybraných výrobků. Zákazník tak může zkontrolovat, které výrobky jsou ve virtuálním nákupním košíku vloženy, a v případě potřeby činit změny.
 • 2.3. Pokud Zákazník dokončil svůj nákup, pokračuje tlačítkem „Pokračovat k platbě“.
 • 2.4 Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ se Zákazník dostane na další krok objednávky „Doprava & platba“, kde vyplní jím vybranou formu dopravy a platby. Nový zákazník se může zaregistrovat a založit si zákaznický účet nebo pokračovat v nákupu bez registrace. V takovém případě musí Zákazník zadat svou adresu a fakturační údaje na následující stránce.
 • 2.5. Objednávka je dokončená a stává se závaznou kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

2.3. Uzavření smlouvy

 • 3.1. Obrázky výrobků v internetovém obchodě jsou ilustrativní a nepředstavují závazné nabídky k prodeji. Zákazník uzavírá závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy dokončením objednávky kliknutím na tlačítko "Objednat". Zákazník poté obdrží automatické potvrzení o přijetí objednávky e-mailem (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí nabídky. Smlouva s HolidayCat je uzavřena až v okamžiku, kdy HolidayCat zašle objednaný výrobek Zákazníkovi a odeslání potvrdí Zákazníkovi e-mailem (potvrzení odeslání).

2.4. Množstevní omezení

 • 4.1. Prodej nabízeného zboží je možný pouze v množství obvyklém pro domácí spotřebu a pouze osobám plně způsobilým k právním úkonům.
 1. Poštovné a balné

3.1. V rámci ČR je doručení objednávky účtováno v hodnotě dopravy uvedené v objednávkovém formuláři, dle daného dopravce, nebo 0,- Kč při osobním odběru na adrese Bubeníčkova 1945/1 Praha 162 00 - Petřiny. Námi zasílané balíky mají maximální hmotnost 31 kg, objednávky s vyšší hmotností budou poslány ve dvou a více balících (v závislosti na váze). Za tyto dodatečně vzniklé náklady na zaslání si od druhého balíku, v závislosti na hodnotě a váze Vaší objednávky, účtujeme v rámci ČR servisní poplatek ve výši uvedené na stránkách e-shopu dle platného aktuálního ceníku daného dopravce.

 1. Dodání zboží

4.1 Pokud není uvedeno v nabídce jinak, je dodací lhůta 2 – 5 dní, v závislosti na vytíženosti a počtu objednávek, které zpracováváme před Vámi.

4.2. V případě, že nejsou všechny objednané výrobky skladem, je společnost HolidayCat povinna kontaktovat zákazníka o tomto faktu a zaslat zákazníkovi případnou úhradu nazpět, nebo mu nabídnout alternativu.

4.3. V případě, že společnost HolidayCat není schopna, bez vlastního zavinění, objednaný výrobek Zákazníkovi dodat kvůli chybě dodavatele, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě HolidayCat Zákazníka neprodleně informuje a nabídne mu jiný, srovnatelný výrobek.

4.4. V případě poškození zboží během přepravy kontaktuje Zákazník neprodleně (nejpozději však do 14 dnů od přijetí objednávky) zákaznický servis na čísle uvedené na této stránce. Na základě oznámení Zákazníka může HolidayCat požadovat náhradu škody vůči dopravci či dopravnímu pojistiteli. Pokud Zákazník poškození zboží při přepravě nenahlásí, nemá to žádný vliv na jeho zákonná záruční práva.

 1. Výhrada vlastnického práva

5.1. Do okamžiku kompletního uhrazení objednávky zůstává zboží vlastnictvím společnosti HolidayCat. Před převedením vlastnictví není dovoleno zboží zastavit, převést na jinou osobu, zpracovat nebo změnit bez souhlasu společnosti HolidayCat.

 1. Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Zákazníci jsou oprávněni odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí nebo ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. Následující ustanovení se týkají práva na odstoupení od kupní smlouvy a vyloučení práva na odstoupení od smlouvy. Pokud má Zákazník další dotazy týkající se odstoupení od kupní smlouvy, může se obrátit na zákaznický servis.

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

6.2 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnáct dní ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) obdrží poslední zboží.

6.3 Pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí Zákazník nás (společnost Nikol Hrazdirová, HolidayCat, Břevnovská 1692/6, Praha 169 00) informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. zaslaným e-mailem na eshop@holidaycat.cz) o svém rozhodnutí od smlouvy odstoupit.

6.5 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí, pokud zákazník odešle oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

 

Následky odstoupení od smlouvy

6.6 V případě účinného odstoupení od kupní smlouvy vrátí HolidayCat Zákazníkovi všechny platby, které od Zákazníka za objednávku obdržel, včetně nákladů na dopravu (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dopravy, který je jiný, než nejlevnější standardní způsob dopravy nabízený naší společností). Platby budou vráceny bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti dní ode dne, kdy jsme obdrželi Zákazníkovo prohlášení o odstoupení od smlouvy, resp. vrácení zboží dle zákona č. 89/2012 Sb.

6.7 Pro vrácení platby použijeme převod peněz na účet zákazníka, ledaže by bylo se Zákazníkem dojednáno něco jiného; v žádném případě nebudou Zákazníkovi v souvislosti s vrácením platby účtovány žádné poplatky. V případě platby na dobírku souhlasí kupující přijetím těchto podmínek, že mu bude částka vrácena bankovním převodem na vlastní bankovní účet. Vrácení platby můžeme odmítnout do té doby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo důkaz, že Zákazník zboží odeslal zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

6.8 Zboží nám musí Zákazník zaslat zpět neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám zaslal oznámení o odstoupení od smlouvy, na adresu:

Nikol Hrazdirová

Břevnovská 1692/6

Praha 169 00 -  Břevnov

+420 736 151 119

Nebo přes Zásilkovnu na výdejnu:

Petřiny Kraftika - kreativní a výtvarné potřeby, Na Petřinách 1945/55, Praha 162 00

 

6.9 Lhůta je zachována, bude-li zboží odesláno před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

6.10 Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nebudou Zákazníkovi uhrazeny.

6.11 V případě odstoupení od smlouvy může být vrácená kupní cena ponížena o snížení hodnoty zboží v důsledku s nakládáním s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Konec poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

6.12. Právo na odstoupení od smlouvy neplatí v případě dodání zboží:

 • 12.1. které nebylo továrně vyrobeno a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo rozhodnutí spotřebitele nebo bylo upraveno podle osobních potřeb spotřebitele,
 • 12.2. které podléhá rychlé zkáze nebo jehož datum spotřeby může být rychle překročeno,
 • 12.3. v uzavřeném obalu, které není vhodné pro navrácení z důvodu ochrany zdraví a hygienických důvodů, pokud byl po doručení obal porušen,
 • 12.4. které bylo po doručení neoddělitelně smíseno s jiným zbožím.

Formulář na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy
(Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte a zašlete formulář na níže uvedenou adresu)

 

Nikol Hrazdirová

Břevnovská 1692/6

Praha 169 00 -  Břevnov

+420 736 151 119
eshop.holidaycat.cz
http://eshop.holidaycat.cz/kontakt/

 

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy na koupi následujícího zboží (*)/ poskytnutí následujících služeb (*):

— Objednáno dne (*)/Doručeno dne (*):

— Jméno a příjmení spotřebitele/ů:

— Adresa spotřebitele/ů:

— Podpis spotřebitele (pouze při zaslání poštou):

— Datum:

— Bankovní spojení pro vrácení peněz:

Vyplňte prosím tyto údaje v případě, že objednáváte na dobírku a jste majitelem bankovního účtu.

(*) Nehodící se škrtněte.

 

 1. Stížnosti a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

7.1. Vážený spotřebiteli, pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili nebo nedostáli svým závazkům, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje HolidayCat prostřednictvím tohoto formuláře. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle společnost HolidayCat na elektronickou adresu Zákazníka.

7.2. Pokud se nám nepodaří vyřešit spor přímo na základě zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 1. Práva z vadného plnění a jejich uplatnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí českým právem a jeho příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. HolidayCat Zákazníkovi zaručuje, že zboží při převzetí nevykazuje žádné vady. Za vadu se považuje také plnění jiné věci, jakož i vady v dokladech potřebných pro užívání věci. HolidayCat odpovídá Zákazníkovi zejména za to, že v době převzetí zboží Zákazníkem:

 • 2.1. vykazuje zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má zboží vlastnosti, které HolidayCat nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy,
 • 2.2. je zboží vhodné k účelu, který HolidayCat pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 2.3. zboží odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost a provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 2.4. zboží bylo dodáno v odpovídajícím množství, rozměru, hmotnosti, barvě a velikosti a
 • 2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.3. Ustanovení uvedená v odst. 8.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána, u opotřebení zboží způsobeného běžným používáním, u použitého zboží z důvodu vady odpovídající míře opotřebení nebo opotřebení, které zboží vykazovalo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Na dárky poskytnuté HolidayCat k nákupu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

8.5. Neoznámí-li Zákazník vadu zboží včas, pozbývá práva odstoupení od smlouvy.

8.6. Neoznámí-li Zákazník vadu zboží bezodkladně poté, co ji mohl při včasné a pečlivé prohlídce zboží zjistit, nebude mu soudem právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Zákazník při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení věci.

8.7. V případě, že je na obalu zboží nebo v reklamě uvedena delší doba použitelnosti, než jaká je uvedená pro výskyt vady v odst. 8.4 větě druhé, pak se pro účely odst. 8.4 věty druhé vychází z této delší doby. U spotřebního zboží, resp. u zboží podléhajícího rychlé zkáze bude vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, po kterou lze věc použít.

Podstatné porušení smlouvy

8.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník nárok:

 • 8.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné; pokud je však vadná pouze část věci, může Zákazník požadovat výměnu pouze této části, není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy. Je-li to k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady,
 • 8.2. na odstranění vady opravou věci,
 • 8.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • 8.4. na odstoupení od smlouvy.

8.9. O podstatné porušení smlouvy se jedná tehdy, pokud je vadné plnění takového rázu, o kterém by HolidayCat při uzavírání smlouvy věděl nebo vědět mohl, že by Zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

8.10. Zákazník společnosti HolidayCat při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu sdělí, pro jaké právo se rozhodl. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu společnosti HolidayCat; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která je neodstranitelná.

8.11. Neodstraní-li HolidayCat vadu v povinné lhůtě nebo Zákazníkovi sdělí, že vadu neodstraní, může Zákazník místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.12. Nerozhodne-li se Zákazník včas, má stejná práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz. odst. 8.14.

8.13. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Zákazník v případě odstranitelné vady, nelze-li věc řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vad po provedené opravě nebo z důvodu velkého počtu vad. V takovém případě má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

8.14. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.15. O nepodstatné porušení smlouvy se jedná v případě, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odst. 8.9.

8.16. Dokud Zákazník nevyužije svého práva na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může HolidayCat dodat chybějící části nebo odstranit právní vady. Ostatní vady může HolidayCat podle své volby odstranit opravou věci nebo dodáním věci nové, tato volba však nesmí Zákazníkovi způsobit neúměrné náklady.

8.17. Neodstraní-li HolidayCat vadu včas nebo odmítne-li vadu odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu společnosti HolidayCat.

8.18. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy HolidayCat obdržel od Zákazníka reklamované zboží (den převzetí zboží).

8.19. O přípustnosti reklamace rozhodne bez zbytečného odkladu osoba pověřená společností HolidayCat, ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává přiměřené časové období potřebné pro odborné posouzení vady podle druhu výrobku či služby. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, ledaže je dohodnuto se Zákazníkem na delší lhůtě.

8.20. Uplatnění práv podle odst. 8 těchto obchodních podmínek HolidayCat Zákazníkovi písemně potvrdí. Současně uvede, kdy bylo právo uplatněno, jakožto dobu vyřízení reklamace.

8.21. Při dodání nové věci vrátí Zákazník na své náklady společnosti HolidayCat původně dodanou věc (včetně veškerého dodaného příslušenství).

8.22. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit ve stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • 24.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • 24.2. použil-li Zákazník věc před výskytem vady,
 • 24.3. neznemožnil-li Zákazník vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím, nebo
 • 24.4. prodal-li Zákazník věc před výskytem vady, spotřeboval-li ji a nebo pozměnil-li věc při běžném používání; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník HolidayCat to, co vrátit lze a uhradí HolidayCat náhradu do výše, ve které měl z použití věci prospěch.

8.25. Na žádost Zákazníka HolidayCat v písemné formě potvrdí, v jakém rozsahu a po jaké časové období trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V tomto potvrzení HolidayCat vysvětlí obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a stejně tak vysvětlí i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.

 1. Způsoby platby a poukazy

9.1. Způsoby platby

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2902070381/2010 vedený u Fio banky
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží
 • online platební kartou
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek 
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží od kurýra

HolidayCat si vyhrazuje právo v jednotlivých případech nebo v závislosti na způsobu doručení vybraného Zákazníkem akceptovat pouze určité druhy plateb. Platba zasláním hotovosti nebo šeků není možná.

9.1.1 Bankovní převod

Přeje-li si Zákazník zaplatit bankovním převodem, je nutné zaplatit do 7 dní po obdržení potvrzení objednávky požadovanou částku na níže uvedený bankovní účet (všechny potřebné údaje obdrží Zákazník v automatickém e-mailu).

Bankovní spojení pro Zákazníky:
Název: Česká Spořitelna

č.ú.: 2902070381
kód banky: 2010

SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ30 2010 0000 0029 0207 0381

9.1.2. Platba dobírkou

Platba dobírkou je v České republice nejvyužívanějším způsobem platby za zboží nakoupené prostřednictvím internetu. Za objednané zboží zaplatí Zákazník až při osobním odběru nebo poštovnímu doručovateli na poštovní pobočce.

9.2. Kupóny

Při uplatnění slevových kupónů dbejte prosím na konkrétní podmínky, jako je minimální objednávka, platnost kupónu atd. Detailní informace naleznete na kupónu. V každém případě může být v rámci jednoho nákupu uplatněn pouze jeden kupón nebo jedna zákaznická sleva. Vyplacení hodnoty kupónu v hotovosti, stejně jako jeho dodatečné započtení na předcházející objednávky, není možné. Slevové kupóny není možné uplatnit na zboží, které je již zlevněno.

9.3. Faktury

Zákazník souhlasí s obdržením elektronické faktury. Elektronické faktury budou zákazníkovi odeslané e-mailem ve formátu PDF.

 1. Ochrana osobních údajů

10.1. HolidayCat bere ochranu osobních dat svých Zákazníků velmi vážně. Prohlášení společnosti HolidayCat o ochraně osobních údajů naleznete zde.

 1. Provozovatel internetového obchodu
  VŠECHNY ÚDAJE NA ESHOP 

Firma HolidayCat je v České republice registrovaná na daňovém úřadě pod číslem 03512703 jako podnikatel dodávající zboží formou zásilkového prodeje koncovému spotřebiteli.

Podle § 8 zákona č. 235/2004 Sb. je zásilkovým prodejem zboží takový prodej, kdy dodavatel z jednoho členského státu prodává zboží osobě do jiného členského státu a tato osoba, kupující, není registrovaná pro daň.

Proto není odpis daně možný.

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží HolidayCat. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. HolidayCat nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována HolidayCat v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může HolidayCat měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.